Meniu Uždaryti

Globos centro veikla ir GIMK mokymai

 

GLOBOS CENTRAS

 • organizuoja budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;
 • konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas;
 • apgyvendina vaiką budinčio globotojo šeimoje, atitinkančioje geriausius likusio be tėvų globos vaiko interesus;
 • dalyvauja planuojant vaiko laikinąją globą (rūpybą) ir jos peržiūrose.

Globos klausimais asmenys gali kreiptis adresu Vasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys. Darbo laikas: Pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 – 15.45 val. Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val., būdintis telefonas visą parą 868665982

Vardas, pavardė Pareigos Darbo vieta Telefonas, el. paštas
Vilma Karošienė Globos koordinatorė Vasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys, 417 kab. 866561050

globoskoordinatorius@gmail.com

Ilona Sakavičienė Globos koordinatorė Vasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys, 417 kab. 866556519

globoskoordinatorius@gmail.com

Ina Suščenko Globos koordinatorė Vasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys, 119 kab. 866570452

globoskoordinatorius@gmail.com

Viktorija Dambrauskienė Atestuota tarnybos specialistė Vasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys, 415 kab. 869959186

globoskoordinatorius@gmail.com

Kristina Paulauskienė Atestuota tarnybos specialistė Vasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys, 415 kab. 862230268

globoskoordinatorius@gmail.com

GIMK mokymai

GIMK programa – Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66.

GIMK programa visada atstovauja vaikui ir jo interesams bei siekia padėti vaikui surasti šeimą. Per mokymus būsimi globėjai ir įtėviai susipažįsta su procedūromis, galimų įvaikinti ar globoti vaikų poreikiais, išgyvenimais, auklėjimo metodais, pokyčiais pareiškėjų asmeniniame gyvenime atėjus vaikui į šeimą.

GIMK programoje išskiriamos penkios gebėjimų grupės, kurios būtinos būsimiems globėjams ir įtėviams:

 1. Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas.
 2. Vaiko raidos poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas.
 3. Vaiko ryšių su biologine šeima užtikrinimas.
 4. Pagalba vaikui užmegzti saugius ir patvarius ryšius.
 5. Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

GIMK programos mokymai skirti asmenims, ketinantiems globoti (rūpintis), įvaikinti, vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas, įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir asmenims, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose (BVGN).

GIMK programos tikslai:

 1. Ugdyti ir stiprinti asmenų, ketinančių globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas ar dirbti bendruomeniniuose vaikų globos namuose, būtinus penkis gebėjimus;
 2. Parengti asmenis vaiko priežiūrai, laikinajai ir nuolatinei globai (rūpybai), įvaikinimui, darbui su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose;
 3. Teikti tęstines paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir asmenims, dirbantiems su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

 

GIMK mokymų grafikai:

Startuoja GIMK programos mokymai

 

 

 

 

 

 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą