Meniu Uždaryti

Globos centro veikla ir GIMK mokymai

Projekto pavadinimas: ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”.

 

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą.

 

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

Projekto partneriai: 66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

 

Projekto tikslinė grupė: likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.

 

Projekto siekiami rezultatai: 

 • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
 • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

 

Projekto pradžia: 2023-07-01

 

Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos: 15 046 600,00 Eur.

 

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 


Vaikų globos savaitės renginiai visoje Lietuvoje vyko nuo pirmadienio, o šeštadienį juos vainikavo Vilniuje vykęs nacionalinis vasaros festivalis „Vaikai yra vaikai“. ❤️💚💜
Panevėžio rajono globos centras pasibaigus globojančių šeimų festivaliui ir vaikų globos viešinimo savaitei nori jums visiems tarti ,,AČIŪ“. 🫶
Džiaugiamės Panevėžio rajono globėjais, vaikais, visa bendruomene, kad aktyviai dalyvavo ir rėmė mūsų organizuojamus renginius.
Lai šių metų simbolis ,,Širdies dulkės“, kurios simbolizuoja gerumą ir meilę, sklinda po visą Lietuvą ir neša pozityvią žinutę apie globą visus metus.

 

GLOBOS CENTRAS

 • organizuoja budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;
 • konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas;
 • apgyvendina vaiką budinčio globotojo šeimoje, atitinkančioje geriausius likusio be tėvų globos vaiko interesus;
 • dalyvauja planuojant vaiko laikinąją globą (rūpybą) ir jos peržiūrose.

Globos klausimais asmenys gali kreiptis adresu Vasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys. Darbo laikas: Pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 – 15.45 val. Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val., būdintis telefonas visą parą +37068665982

Vardas, pavardė Pareigos Darbo vieta Telefonas, el. paštas
Vilma Karošienė Globos koordinatorė Vasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys, 417 kab. +37066561050

globoskoordinatorius@gmail.com

Ilona Sakavičienė Globos koordinatorė Vasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys, 417 kab. +37066556519

globoskoordinatorius@gmail.com

Ina Suščenko Globos koordinatorė Vasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys, 119 kab. +37066570452

globoskoordinatorius@gmail.com

Viktorija Dambrauskienė Atestuota tarnybos specialistė Vasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys, 415 kab. +37069959186

globoskoordinatorius@gmail.com

Kristina Paulauskienė Atestuota tarnybos specialistė Vasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys, 415 kab. +37062230268

globoskoordinatorius@gmail.com

GIMK mokymai

GIMK programa – Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66.

GIMK programa visada atstovauja vaikui ir jo interesams bei siekia padėti vaikui surasti šeimą. Per mokymus būsimi globėjai ir įtėviai susipažįsta su procedūromis, galimų įvaikinti ar globoti vaikų poreikiais, išgyvenimais, auklėjimo metodais, pokyčiais pareiškėjų asmeniniame gyvenime atėjus vaikui į šeimą.

GIMK programoje išskiriamos penkios gebėjimų grupės, kurios būtinos būsimiems globėjams ir įtėviams:

 1. Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas.
 2. Vaiko raidos poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas.
 3. Vaiko ryšių su biologine šeima užtikrinimas.
 4. Pagalba vaikui užmegzti saugius ir patvarius ryšius.
 5. Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

GIMK programos mokymai skirti asmenims, ketinantiems globoti (rūpintis), įvaikinti, vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas, įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir asmenims, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose (BVGN).

GIMK programos tikslai:

 1. Ugdyti ir stiprinti asmenų, ketinančių globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas ar dirbti bendruomeniniuose vaikų globos namuose, būtinus penkis gebėjimus;
 2. Parengti asmenis vaiko priežiūrai, laikinajai ir nuolatinei globai (rūpybai), įvaikinimui, darbui su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose;
 3. Teikti tęstines paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir asmenims, dirbantiems su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

 

GIMK mokymų grafikai:

Startuoja GIMK programos mokymai

 

 

 

 

 

 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą