Meniu Uždaryti

Bendrosios socialinės ir socialinės priežiūros paslaugos

Bendrosios socialinės paslaugos:

  1. informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, sociokultūrinės paslaugos, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos teikiamos socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, likusiems be tėvų globos vaikams, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, socialinės rizikos asmenims, kitiems asmenims ir šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims ir kt.);
  2.  transporto organizavimas teikiamas pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Socialinės priežiūros paslaugos:

  1. pagalba į namus, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose teikiama suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, kitiems asmenims ir šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims ir kt.);
  2.  socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, laikinas apnakvindinimas teikiamas socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, socialinės rizikos asmenims ir jų šeimoms.

Socialinės globos paslaugos teikiamos be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa, vaikams su negalia, pensinio amžiaus asmenims su dideliu specialiųjų poreikių lygiu ar turintiems sunkią arba vidutinę negalią (75 metų ir vyresniems didelių specialiųjų poreikių lygis ar neįgalumo nustatymas nebūtina), neįgaliems asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais, kai darbingumo lygis iki 40 procentų, kurie negali gyventi savarankiškai, o socialinės priežiūros paslaugų nepakanka.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą