Meniu Uždaryti

Integralios pagalbos į namus gavimo tvarka

Panevėžio rajone jau 4 metus įgyvendinamas projektas „Integrali pagalba į namus Panevėžio rajone“.Per šį laiką paslaugomis pasinaudojo 91 Panevėžio rajono gyventojas.

Integralios pagalbos tikslas – išsiaiškinti asmens socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas, taikant efektyvias slaugos priemones, bei socialines paslaugas.

Integrali pagalba asmens namuose teikiama komandos principu dienos metu iki 4,5 val. per dieną 5 dienas per savaitę. Paslaugos neteikiamos naktį, ne darbo ir švenčių dienomis. Komandą sudaro socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai, slaugytojas ir jo padėjėjai bei masažistai.

Integralios pagalbos paslaugas sudaro socialinė globa ir slauga neįgaliesiems asmenims jų namuose, teikiant kompleksinę specialistų pagalbą.

Paslaugos skiriamos nesavarankiškiems ir iš dalies savarankiškiems neįgaliesiems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus ir neįgaliems senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas visiškas nesavarankiškumo lygis bei specialusis nuolatinės priežiūros poreikis ar specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Panevėžio rajono savivaldybė.

Asmens pagalbos poreikį nustato Panevėžio rajono savivaldybės administracijos seniūnijos specialistai socialiniam darbui.

Dienos socialinės globos asmens namuose, teikiant integralią pagalbą, paslaugų kaina vienam paslaugų gavėjui už 1 paslaugos valandą – 5,91 euro. Globos paslaugų kaina priklauso nuo asmens gaunamų pajamų ir nustatoma atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytą tvarką.

Slaugos paslaugos asmenims teikiamos nemokamai, jos finansuojamos Europos Sąjungos lėšomis.

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja Irma Muchinė teigia, kad dirbdama šį darbą pastebėjo, kad naujų paslaugų organizavimas Panevėžio rajone pasiteisino, paslaugų poreikis kasdien didėja.

Informacija apie integralios pagalbos paslaugas teikiama Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje tel. 582936; Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre tel.: 592161, +37061411036 ir gyvenamosios vietos seniūnijoje, kur galima pateikti prašymą šioms paslaugoms gauti.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą