Meniu Uždaryti

Integralios pagalbos į namus gavimo tvarka

Siekiant pagerinti neįgalių asmenų ir senyvo amžiaus žmonių bei juos prižiūrinčių šeimos narių gyvenimo kokybę, Panevėžio rajono savivaldybėje pradėjo įgyvendinti integralios pagalbos asmens namuose projektą.

Planuojama projekto trukmė – 39 mėnesiai (pirmuosius 3 mėn. buvo vykdomi viešieji pirkimai, integralios pagalbos paslaugos bus teikiamos 36 mėn.). Projekto pradžios data – 2016-10-01.

Integrali pagalba susideda iš dviejų dalių – dienos socialinė globa ir slauga – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Dienos socialinės globos paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, gauti reikalingas socialinės globos ir slaugos paslaugas namuose, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti įveikti negalią, ligą, socialinę atskirtį, užkirsti kelią kilti kitoms socialinėms problemoms.

Slaugos paslaugų tikslas – pagerinti asmens gyvenimo kokybę, išsaugoti jo savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje.

Integralios pagalbos paslaugas teikia Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras.

Asmens integralios pagalbos poreikį nustato Panevėžio rajono savivaldybės administracijos seniūnijos specialistai socialiniam darbui. Dėl paslaugų gavimo asmuo (jo globėjas, rūpintojas ar asmeniui atstovaujantis suaugęs šeimos narys) turi kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją. Sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo priima Socialinės paramos skyriaus vedėjas, vadovaudamasis Socialinių paslaugų skyrimo komisijos siūlymu.

Socialinė globa teikiama nuo 2 iki 8 val. per dieną 5 kartus per savaitę asmens namuose. Slaugos paslauga teikiama ne ilgiau kaip 4,5 valandos per dieną.

Slaugos paslaugos asmens namuose projekto įgyvendinimo laikotarpiu teikiamos nemokamai. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų kainą nustatė Savivaldybės taryba – paslaugos kaina vienam paslaugos gavėjui nuo 2019-01-01 už 1 paslaugos valandą – 4,05 euro.

Mokėjimo dydis asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai. Atsižvelgiant į finansines galimybes, jis moka nuo 20 iki 50 proc. asmens pajamų dydžio mokestį. Jeigu asmuo teikiamomis paslaugomis naudojasi ne visą mėnesį, mokama už faktiškai suteiktas dienos socialinės globos paslaugas.

INFORMACIJĄ TEIKIA IR PRAŠYMUS PRIIMA Seniūnijų socialiniai darbuotojai.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą