Meniu Uždaryti

Aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis: 

Veikla vykdoma siekiant užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje bei sudaryti prielaidas ir sąlygas socialinei integracijai, padėtų išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, darbinei veiklai.

Kas turi teisę gauti techninės pagalbos priemones turi?

Teisę įsigyti nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas turi šie Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones:

  • asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
  • asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas);
  • asmenys per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis;
  • asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių;
  • asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

Teisę išsinuomoti laikinai naudoti judėjimo techninės pagalbos priemones turi Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, nepatenkantys į šio Aprašo 3 punkte nurodytas asmenų grupes, kuriems nustatyti specialieji poreikiai laikinai naudoti techninės pagalbos priemones.

Kur kreiptis, norint gauti techninės pagalbos priemones?

Dėl techninės pagalbos priemonių reikia kreiptis į Panevėžio rajono socialinių paslaugų centrą, adresu Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, 119 kab. ir pateikti šiuos dokumentus:

  • asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisę užsieniečiui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą;
  • dokumentus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
  • socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą;
  • išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a).

*Gyvenamosios vietos deklaraciją reikia pateikti, jei asmens duomenų nėra SPIS (Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje).

Dėl informacijos apie techninės pagalbos priemonės kreiptis tel. Nr. +370 62089579.

Darbo laikas I-IV 8-17, V 8-15.45 (prieš šventes – 1 valandą trumpiau), pietų pertrauka 12-12.45.

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą